امام محمد تقی علیه السلام

41 محتوا

چهل حدیث گهربار از امام جوادالائمه علیه السلام

صوت/حکایتی از امام جواد(ع)-فاخر تبریزی-حجت الاسلام هاشمی نژاد
صوت/حکایتی از امام جواد(ع)-سنی ناصبی-حجت الاسلام رفیعی
حکایتی از امام جواد (ع)-حجت الاسلام هاشمی نژاد
صوت/مکاتبات امام جواد (ع)-دکتررفیعی

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
تقوای الهی و عدم همراهی با فساد دربار؛
برتری دانش و تفوق علمی؛
بزرگداشت نهضتهای شیعی

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
عصر تهاجم عقیدتی؛
امام جواد و انتقام از قاتلان حضرت زهرا؛
خطبه کوبنده؛
مبارزه با حدیث سازان؛
مبارزه با لهو و لعب؛