چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار امام جواد علیه السلام و راز شهادت

امام جواد علیه السلام و راز شهادت

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
تقوای الهی و عدم همراهی با فساد دربار؛
برتری دانش و تفوق علمی؛
بزرگداشت نهضتهای شیعی

ارتباط در ایتا