مسیر

امیرکبیر

امییرکبیر
ميرزا تقي‌خان اميركبير، ستاره بي نظير تاريخ ايران زمين كه صد و پنجاه و اندي سال پيش به عنوان صدراعظم ايران درخشيد و در كمتر از سه سال و دو ماه بعد از شروع صدارتش خاموش شد.
امیرکبیر
عباس رمضانی
کاروان حامل امیرکبیر و خانواده اش در هشتم ماه صفر سال ۱۲۶۸ هـ. ق به کاشان رسید و امیر را به فین کاشان بردند و میرزا آقاخان با حقه و نیرنگ فرمان قتل او را از ناصر الدین شاه گرفت...
امیرکبیر
عباس رمضانی - ۲۰ دیماه
صدارت امیرکبیر و آغاز به کار وی در این مقام، دورنمای روشنی را برای ایران رقم زد. برنامه های سرنوشت ساز، طرح های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت او همراه با اندیشه های نوین و اصلاح گرانه اش حکایت از آن داشت که مردم با ایرانی آباد، آزاد و مستقل مواجه میشوند.