رفتن به محتوای اصلی

انتقال تجارب تبلیغی

64 محتوا
سومین نشست انتقال تجارب تبلیغی در جهت مطالبات تبلیغی مقام معظم رهبری
دومین نشست انتقال تجارب تبلیغی در جهت مطالبات تبلیغی مقام معظم رهبری
اردوی آموزشی و انتقال تجارب تبلیغی ویژه مدیران گروه های منتخب تابستان
مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در افتتاحیه اردو سرگروهای تبلیغی بیان کرد: فعالیت های تبلیغی زمانی موفق خواهند بود که برای اجرای آن، به صورت تخصصی برنامه ریزی و به اثر و نتیجه بخشی آن توجه کامل صورت پذیرد.

مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: تاسیس باشگاه گروه های تبلیغی که مقدمات تاسیس آن صورت گرفته است مورد نیاز تعالی و تقویت گروه های تبلیغی بوده که اداره کل تبلیغ عمومی، گام های موثری در این زمینه برداشته است.

حجت الاسلام کرفی: جلسه انتقال تجارب مبلغان تربیت محور در راستای توانمند سازی مبلغان و استفاده از تجربیات یک دیگر و بهتر شدن برنامه ها و رفع نواقص احتمالی برگزار می شود.

حجت الاسلام نبی نژاد: نمایشگاه تخصصی حریم نماز پنج سال پیاپی در مشهد در حال برگزاری می باشد و این مسئله تعجب مسئولین را برانگیخته است.

نهمین نشست انتقال تجارب گروه های تبلیغی اداره کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با موضوع مهارت‌ها و فنون کلاس‌داری، در ساختمان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.