جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ /۲۵ شوال ۱۴۴۳

مسیر

تهران

شهید غنی پور
با معرفی در مسجد جوادالائمه (ع)؛
هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال «شهید حبیب غنی‌پور» با معرفی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در بخش‌های سه‌گانه به کار خود پایان داد.
آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله مکارم شیرازی:
حضرت آ‌یت الله مکارم با تأکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با آشوبگران تهران تأکید کرد: بارها گفته ایم عرفان های کاذب سر از مسائل خطرناک دینی، اجتماعی و اخلاق در می آورد که یک نمونه آن حادثه تهران است.
هنجارشکنی
به بهانه هنجارشکنی در یکی از پارک های تهران؛
کسانی که در انظار عمومی، بی حیایی می کنند، هم عفت خود را و هم عقل راستینشان از دست می دهند، ضمن آن که فرهنگ عمومی جامعه را نیز به تدریج به ورطه سقوط می کشانند.
ارتباط در ایتا