چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نشست عرصه های جهاد تبیین،راهکارهای عملیاتی - سرگروه های استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مرکزی

ارتباط در ایتا