مسیر

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:
فضای مجازی فرصتی برای بهره گیری از ارتباط ارزان و سهل الوصول با دنیاست که اگر آن را از دست بدهیم، نبض این جریان به دست کسانی خواهد افتاد که بر پایه اندیشه های دینی فعالیت نمی کنند.
سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
اتخاذ جایگاه ستادی در فعالیت­ های فرهنگی از اولویتی ویژه­ برخوردار است. گرچه بخش قابل توجهی از فعالیت ها رویکرد صفی بر آنها حاکم است.
صورت گرفت؛
درابتدای این بازدید، جلسه ای با محوریت بررسی فعالیت های مستمر و در حال انجام در راستای قطب های تعریف شده دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین ایجاد بستر تعامل هر چه بهتر برگزار و در ادامه از مکانی که برای استقرار گروه های سنتی و نوین طراحی شده بود، بازدید شد.
مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تشریح کرد:
در واقع تلاش ما در حمایت از مجموعه ها بر این مبناست که تا حد امکان و توان خود بتوانیم موانع اجرایی را از پیش پای گروه های تبلیغی هنری نوین برداریم و به دنبال ساز و کار تسهیل امور مبلغان هستیم تا بتوانند به نحو احسن فعالیت های خود را انجام دهند.
رییس اداره فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛
شجاعی گفت: با توجه به تغییرات سریع و پدید آمدن شرایط خاص در جامعه امروزی، لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت های تبلیغ نوین فردی و گروهی روز به روز احساس می شود.