مسیر

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تشریح کرد:
در واقع تلاش ما در حمایت از مجموعه ها بر این مبناست که تا حد امکان و توان خود بتوانیم موانع اجرایی را از پیش پای گروه های تبلیغی هنری نوین برداریم و به دنبال ساز و کار تسهیل امور مبلغان هستیم تا بتوانند به نحو احسن فعالیت های خود را انجام دهند.

به گزارش بلاغ، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرسول احمدیان درباره فعالیت تخصصی مبلغان در عرصه نوین تبلیغی و تأمین هزینه ها و نوع حمایت های مادی و معنوی دفتر تبلیغات اسامی از مجموعه های تخصصی تبلیغی، گفت: دفتر تبلیغات اسلامی هیچگاه حق الزحمه مستقیم به مبلغان فعال پرداخت نمی کند.
وی ادامه داد: تمام تاش و عزم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان این است که از مبلغان و مجموعه هایی که در عرصه نوین تبلیغی و فعالیت های تخصصی رسانه ای برای گسترش فرهنگ اسلامی و اخلاق دینی ورود می کنند حمایت کند، در واقع دفتر تبلیغات از طرح های مبلغان و گروه های تبلیغی تخصصی حمایت می کند. در واقع علاقمندان و افراد متخصص و دارای استعداد در زمینه هنرهای تبلیغی طی فرآیندی با گذراندن آموزش های لازم در جلسات توجیهی ما شرکت می کنند تا طرح ها و ایده های خود را با کمک مشاور و هدایتگر ارائه کنند.
وی گفت: البته برخی از حمایت ها از نوع حمایت مالی از طرح هاست، گاهی شاید نیاز باشد که دفتر تبلیغات افراد موفق و گروه های خلاق شکوفا شده را به نهادها و ارگان هایی معرفی کند که این می تواند در زمره حمایت های معنوی ما قرار بگیرد، گاهی گروه های تبلیغی نوین بسته به کار تخصصی خود نیازمند یک فضایی برای کار هستند که دفتر تبلیغات می تواند این فضا را برای آن ها فراهم کند.
مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: البته هر گروه تبلیغی نوین می تواند با توجه به حیطه خاص کاری خود نیازهای خاص خود را هم داشته باشد که دفتر تبلیغات سعی می کند تا حد امکان فضا و امکانات مورد نظر و نیاز آن ها را تأمین کند تا بتوانند به خوبی کار خود را به پیش ببرند و پیشرفت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین احمدیان اظهار داشت: در واقع تلاش ما در حمایت از مجموعه ها بر این مبناست که تا حد امکان و توان خود بتوانیم موانع اجرایی را از پیش پای گروه های تبلیغی هنری نوین برداریم و به دنبال ساز و کار تسهیل امور مبلغان هستیم تا بتوانند به نحو احسن فعالیت های خود را انجام دهند.
مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ابراز داشت: همچنین همه حقوق مادی و معنوی و حق انتشار و توزیع اقدامات و محصولات گروه های تبلیغی در اختیار خود آن هاست و دفتر تبلیغات در این زمینه سهمی را برای خود طلب نمی کند و تنها نقش حمایتی از طرح را دارد، مبلغان می توانند آثار و محصولات یا طرح خود را با نام خود منتشر کنند یا حتی به مجموعه دیگری بفروشند و دفتر تبلیغات هم هیچ ادعایی در این زمینه نخواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین احمدیان بیان داشت: دفتر تبلیغات اسلامی بسیار خوشحال می شود که بتواند به مجموعه های تبلیغی نوین کمک کند تا شکوفا شوند و روی پای خود بایستند و بتوانند طرحی را که با خلاقیت و استعداد و تاش خود شروع کرده اند به سرانجام برسانند.
وی ادامه داد: یقیناً هر گاه دفتر تبلیغات اسلامی به این نتیجه برسد که گروه تبلیغی نوین در یک عرصه هنری تخصصی روی پای خود ایستاده و خودکفا شده است و به شکوفایی و موفقیت لازم دست پیدا کرده آن ها را هدایت خواهد کرد تا به فعالیت خود در سطح جامعه ادامه دهند و مجموعه جدیدی را جایگزین آن ظرفیت و حوزه تخصصی خواهیم کرد تا حمایت های لازم از آن گروه جدید را در دستور کار خود قرار دهیم.