جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

دوره آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی

حجت الاسلام رضوانی:
دومین جلسه از دوره آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی شب گذشته با ارائه حجت الاسلام رضوانی با موضوع تاثیر استفاده از رسانه و فضای مجازی بر سبک زندگی، روابط بین فردی و مسائل جنسی برگزار شد.
حجت الاسلام عباسی:
دومین جلسه از دوره آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی با رویکرد تربیت جنسی شب گذشته با ارائه حجت الاسلام عباسی با موضوع اخلاق، تربیت و سلامت جنسی در منظومه انسان شناسی اسلام برگزار شد.