مسیر

دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه

مهدی کریم زاد
رییس اداره همایش های دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد:
سال گذشته دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه با هدف توانمند سازی علمی مبلغان از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از مبلغان در مرکز همایش های غدیر برگزار گردید.
در پنجمین جلسه دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه مطرح شد:
نهاد ولایت فقیه در رأس امور است و نظریه ولایت فقیه یک رابطه طولی و در امتداد امامت است و بحث دولت ها و سایر موضوعات در ذیل آن قرار دارد.
در چهارمین جلسه آموزشی مبانی ولایت فقیه مطرح شد:
جلسه چهارم دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه با مشارکت چشمگیر طلاب در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام ارسطا برگزار شد.