مسیر

رونمایی

فرزند مرحوم شیخ احمد کافی گفت: امروز، همه مشکلات سیل، اقتصادی و فرهنگی دارند اما مشکل را ریشه ای باید حل کرد بنابراین باید مردم را متوجه امام زمان کنید.
در اختتامیه سلسله نشست های طلیعه رمضان؛
«داستان کافی» مستندی درباره زندگی حجت الاسلام مرحوم کافی است که به همت اداره تبلیغات نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تولید شده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
ما در سطح بین‌الملل و حتی در سطح داخلی، گاهی با تحمیل محدودیت هایی خود را در انزوا قرار داده‌ایم و با محافل علمی و دانشگاهی تعامل علمی نداریم.