سعید جلیلی

7 محتوا
فیلم| سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» سخنران : دکتر سعید جلیلی
سخنرانی دکتر سعید جلیلی در سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع "امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم...؟!" 19 / 08 / 1401
سلسله نشست های جهاد تبیین سخنران: دکتر سعید جلیلی؛ عضو شورای عالی امنیت ملی موضوع: امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم
سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در سلسله نشست های جهاد تبیین که با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» برگزار شد تاکید کرد:موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران مرهون و مدیون مؤلفه های اسلامی و باورهای دینی می باشد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در سلسله نشست های جهاد تبیین که با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» برگزار شد بیان کرد: برگزاری نشست های جهاد تبیین با هدف افزایش سطح علمی طلاب و مبلغان برگزار می شود.
سخنرانی دکتر سعید جلیلی در سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم»
به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» و با سخنرانی دکتر سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی برگزار می شود.