سلسله نشست های فاطمی

82 محتوا

- واحدی در اسباب النزول ، صفحه 75 ، مراد از نسائنا را حضرت زهرا می داند.

- کمالات انسان دو قسم است : کمالات اختیاری و اکتسابی ، غیر اختیاری و ذاتی.
که حضرت خدیجه جامع کمالات غیر اختیاری و ذاتی بودند.

- وقتی آن دو نفر به عیادت حضرت زهرا (س) آمدند ، حضرت به خادمه خودشان فضّه فرمود : یا فضّه حوّلی وجهی نحو الحائط

- نقل ابوسعید الخدری ، قال ذکر رسول الله یوما لعلیّ مایلقا بعده من العنت ، قال علی : انشدک الله والرحم یارسول الله لما دعوت الله ان یقبضنی قبلک (دعا کن بمیرم و این صحنه ها را نبینم)

- حمله ی سوم ، بسیار خشن صورت گرفته است که دلیل آن سخنرانی حضرت زهرا (س) بود که تاثیر بسزایی گذاشت ، که در کتاب ابن ابی الحدید آمده است که تندی و ناسزای ابابکر به این دلیل بود که خودش اعتراف کرد که

- یکی از علما نقل می کردند که در یکی از کشورهای عربی ، دهه ی محرم با حضور اهل سنت و شیعیان مشغول به مقتل خوانی بودند که بعد از یکی از آن جلسات عالم سنی با چشمان گریان از وقائع عاشورا که تا حالا بی

- مقام معظم رهبری هم در نماز جمعه و هم در جلسات دیگر در این موضوع اشاراتی داشته اند که بایستی همه این ها را با هم جمع کرد ؛ مراد ایشان از وحدت این است که " هرگز ما از اثبات ولایت امیرالمومنین (ع) د

- در کتاب استیعاب ، جلد 4 نقل شده است که ام کلثوم دختر ابوبکر بود و خواهر جناب عایشه ؛ هنگام فوت ابابکر حبیبه همسر ابوبکر ، حامله بود ؛ و به خلیفه دوم پیشنهاد ازدواج با این دختر را دادند...

- حتی در رابطه حضرت با خلیفه سوم نقل شده است که خلیفه به حضرت گفت :فی فیک التراب ؛ درگیری علنی بین او و حضرت بود که حضرت هم جوابشان را دادند و حتی با گرفتن دست حضرت ، امیرالمومنین (ع) دستشان را با

- در کتاب کافی شریف روایتی نقل شده است : انّ ابابکر دعا علیا فأبی... ، و همچنین ، انّ عمر دعا علیا فأبی...