شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- کمالات انسان دو قسم است : کمالات اختیاری و اکتسابی ، غیر اختیاری و ذاتی.
که حضرت خدیجه جامع کمالات غیر اختیاری و ذاتی بودند.

ارتباط در ایتا