پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ /۶ صفر ۱۴۴۲

مسیر

شیوه های تبلیغی

رئیس گروه تولید محتوا خبر داد؛
حجت الاسلام علی اکبر مومنی، رئیس گروه تولید محتوا معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: به منظور تأمین نیازهای محتوایی مبلغان سراسر کشور سایت «تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی» طراحی و راه اندازی شد.
انتقال تجارب
سلسله نشست های انتقال تجارب؛
هشتمین نشست انتقال تجارب گروه های تبلیغی با موضوع تبلیغ در پارک ها و اماکن عمومی، در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
جلسه توجیهی
به همت واحد جذب و پذیرش اداره تبلیغ مجازی؛
نشست توجیهی مبلغان جدید با هدف آشنایی آنها با فعالیت­ های اداره تبلیغ مجازی و شیوه­ های تبلیغ در فضای مجازی برگزار شد.
پیچیدگی های اجتماعی، شرایط زمانی و مکانی و نیاز مخاطبان، مقتضی است که در رویکرد تبلیغی دینی، ساحات بینشی، نگرشی، رفتاری و باور مردم مدّنظر قرار گیرد و با اهتمام به فرهنگ سازی، به گونه ای عرضه گردد که معارف حیاتبخش قرآن و...
گفت و گو با احمد حنیف
من احمد حنیف، اهل کادانا هستم که در دوران دانشجویی مسلمان شدم. قبلا مسیحی بودم و در زمینه مبارزه بر علیه سیستم حاکم بر آمریکا، حضور نظامیان....