مسیر

گفت و گو با احمد حنیف
من احمد حنیف، اهل کادانا هستم که در دوران دانشجویی مسلمان شدم. قبلا مسیحی بودم و در زمینه مبارزه بر علیه سیستم حاکم بر آمریکا، حضور نظامیان....

منبع: اخبار شیعیان ش ۶۷

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۱.pdf۳۴۲.۱۸ کیلوبایت