صرفه جویی

8 محتوا
رئیس اداره تعاملات فرهنگی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی با شبکه گسترده مبلغین در سراسر کشور، می تواند در راستای موضوع صرفه‌جویی و استفاده بهینه، اقدامات موثری را با تعامل با سازمان آب و فاضلاب انجام بدهد.
رعایت نکردن اعتدال در مصرف و افراط و زیاده‎روی در هر کاری ـ حتّی در امور خیریّه چون بخشش ـ امری ناپسند است.

یک لیوان آب برای یک وضو ... 

صرفه جویی در آب بوسیله وضو گرفتن با فقط یک لیوان

قائم مقام وزیر نیرو گفت: کشور از نظر منابع آبی مشکلات بسیاری دارد و طلاب و مبلغان باید مردم را نسبت بهره برداری و صرفه جویی در این نعمت هوشیار کنند.
مدیر عامل مؤسسه نهضت صرفه جویی در سرمایه ملی از اعزام 20 هزار مبلغ با همکاری حوزه و دانشگاه، در تابستان امسال در راستای فرهنگ سازی صرفه جویی و مصرف بهینه سرمایه ملی به سراسر کشور خبر داد.
مدیرعامل موسسه «نهضت صرفه جویی» در سرمایه های ملی گفت؛ طرح نهضت صرفه جویی در سرمایه های ملی با مشارک 50 هزار روحانی در سراسر کشور اجرا می شود.
مدیر مؤسسه نهضت صرفه جویی از سرمایه های ملی از برگزاری همایشی با همین عنوان در مدرسه علمیه دارالشفا خبر داد.