شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

طرح هجرت تابستان

توسط مدیرکل امور تبلیغی؛
فعالیت گروه های تبلیغی و مبلغان مؤثر و قابل تقدیر است و باید این گونه تبلیغ ها در اماکن تفریحی گسترش یابد، مبلغان هم باید از این فرصت های عظیم استفاده لازم را ببرند.
حجت الاسلام روستاآزاد
با سخنرانی حجت الاسلام روستا آزاد؛
نشست توجیهی ویژه مبلغان اعزامی طرح تابستان ۹۵برگزار شد و معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با تبیین شرایط عصر حاضر، تلاش خالصانه و بی وقفه در امر تبلیغ را ضروری برشمرد و از تلاش های خالصانه و بدون چشم داشت مبلغان قدردانی نمود.
روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: دنیای غرب در حال تلاش برای انحطاط خانواده ها و به تبع آن جامعه دینی و اسلامی است و ما باید در این زمینه بیشترین فعالیت ها را داشته باشیم و از کمترین فرصت ها نهایت استفاده را ببریم.
ارتباط در ایتا