فمپ3

174 محتوا

وقتی یک کودک می خواهد بازی انجام دهد زمان بازی او را تقسیم کنید، برای مثال اگر دو ساعت است به دو تا یک ساعت تقسیم شود؛ زیرا زمان برای کسی که مشفول بازی است بسیار سریع می گذرد.

حتی خانواده هایی که فرزندانشان ضریب هوشی بالاتری دارند برای فرزندانشان برخی محدودیت ها باید رعایت شود و آن ها هم باید به رده سنی بازی ها توجه کنند.

خانواده ها اولین چیزی که باید بدانند توجه به نظام رده بندی بازی های رایانه ای است.

اتفاق مهم در بازی های رایانه ای حس حضور برای کاربر رایانه‌ای است. حس حضور یعنی حسی که کاربر خودش در فضای مجازی بازی رایانه ای تصور می کند. تاثیر گذاری بازی های رایانه ای فراتر از سینماست چون ...

تاریخچه بازی های رایانه ای به دسته های مختلفی تقسیم می شود؛ بازی های ابتدایی فاقد جنبه هنری، بازی های دوم نجات دنیا توسط یک فرد بود مثل بازی ولف، دسته سوم ورود روایت های سینمایی به بازی های رایانه

تفاوت بین بازی نمایی و بازی های جدی این است: بازی نمایی به نرم افزار هایی گفته می شود که از مولفه های بازی های جذاب رایانه ای استفاده می کنند؛ در نرم افزارهایی که بازی نمایی وجود دارد، نمی توان به

در خصوص بازی های داخلی شرکت تولید کننده پس از رده بندی سنی و بررسی مجوز صادر می شود و در خصوص بازی های خارجی برای نظارت بهتر بازی ها به صورت انحصاری مطرح می شود و هر بازی به یک ...

بعضی از بازی ها تا سال90 در بحث پوشش اسلامی چون امکان ویرایش بازی وجود نداشت نمی توانستیم مجوز صادر کنیم ولی از سال 91 به بعد موارد ویرایش به شرکت موردنظر اعلام می شود و ...

در خصوص بازی های کنسولی و pc ماهانه 20 تا 40 عنوان بررسی می شود ولی بازی های موبایلی حدود 600 تا 700 بازی رده بندی می شود.
تاکنون 11 هزار عنوان بازی موبایلی رده بندی شده است و در سایت ...

تمام بازی های آنلاین ساخت ایران برای صدور مجوز درخواست می دهند و پس از بررسی و رده بندی برای آنها مجوز صادر می شود؛
اما در خصوص بازی های خارجی ...