شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

مبلغان مسیحی

حضرت مسیح علیه السلام
علی امیرخانی
يكي از مراكز آموزش دوره هاي تخصصي مسيحيت مؤسسه ي مطالعات عربي و اسلامي «رم » است. اين مؤسسه ي وابسته ي به جامعه ي اسقفي در ميدان «سنت آيولفياره » رم فعاليت مي كند و در كشورهاي با اكثريت مسلمان به تبليغ مسيحيت مشغول است.
باری یومان
امروزه نهادهای معتبر علمی در آمریکا و از آن جمله مراکز برجسته دانشگاهی در ماموریتی حساب شده ، در پی آموزش مبلغان مذهبی مسیحی و گسیل آنها به جوامع مختلف اسلامی در اقصی نقاط جهان هستند تا بدین وسیله ...
سیدحسن امین
نظام حقوقی اسلام با حفظ شرایطی به دولت اسلامی اجازه می دهد که با پیروان ادیان الهی منسوخ یعنی اهل کتاب (یهود و نصاری) که به طور دائم در قلمرو اسلامی اقامت داشته باشند، قرارداد «ذمه» ببندد..
علی قنبری
مسیحیت از ادیان جهانی و تبلیغی - تبشیری است. بنیانگذار این دین پیروان خود را به تبلیغ دین خود در سرتاسر جهان فراخوانده و به آنان یادآور شده است که باید در اطراف زمین پراکنده شوند و پیام او را به ...
مقصودعلی صادقی
آغاز فعالیت جدی و گسترده مبلغان مسیحی اروپایی در ایران، به زمان شاه عباس اول صفوی بر می گردد. پیش از عصر شاه عباس اول، گروههای اندکی از مبلغان اروپایی ندرتاً در ایران فعالیت کرده اند. در ایران عصر صفویه، مبلغان اروپایی در راه انجام ...
سیدمحمدحسین مرعشی
یکی از موارد بسیار قابل ملاحظه در مورد حضور اروپائیان، در پایتخت جدید ایران، اصفهان هیأت های تبلیغی کاتولیکی اعزام شده از کشورهای فرنگ، در دوران شاه عباس اول، با استقرار نخستین ...
ارتباط در ایتا