يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

باری یومان
امروزه نهادهای معتبر علمی در آمریکا و از آن جمله مراکز برجسته دانشگاهی در ماموریتی حساب شده ، در پی آموزش مبلغان مذهبی مسیحی و گسیل آنها به جوامع مختلف اسلامی در اقصی نقاط جهان هستند تا بدین وسیله ...

منبع: مکاتبه و اندیشه، ش ۲۶

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۵۳۹.pdf۳۲۹.۶۱ کیلوبایت