متن شعر میلاد امام هادی

8 محتوا

لطف امام هادى و نور ولایتش / ما را اسیر کرده به دام محبتش / بر لطف بى کرانه او بسته ایم دل / امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش

دهمین حجت خدا هادى / دهمین میر و پیشوا هادى / دهمین جانشین پیغمبر / نهمین پور مرتضى هادى

شعر ولادت امام هادی علیه السلام کاری از پایگاه اطلاع رسانی بلاغ

-ای نور خدا امام هادی / وی مکتب عشق را منادی / ای در کف تو لوای قرآن / وی مجری آیه های قرآن / در اوج طلوع روشنائی / آیینه ی پاک حق نمائی

سروش رحمت به لب منادی‌ست مـژده کـه میـلاد امام هـادی‌ست ملک وجود گلشن چشم جواد روشن صل علی محمّد، امام هادی آمد

شد مدینه با قدم هاى تو غرق نور و شادى روى چشم اسمون قدم نهادى ریزه خوار سفرتم امام هادى

مدح میلاد امام هادی علیه السلام دوباره مطلع اشعار من “علی جان” است چکیده ی من و طومار من “علی جان” است به دانه دانه ی تسبیح کربلا سوگند که بهترین گلِ اذکار من “علی جان” است

شعر میلاد امام هادی علیه السلام سپاس و حمد خدا را که ناز و نعمت داد به نسل‌های بشر ذات پاکِ فطرت داد زبان برای تشکر، دهان برای بیان نفس برای حیات و بدن به قدرت داد