معاونت و ادارات

24 محتوا

مأموریت:

ارتقای سطح فرهنگ و معارف دینی جامعه؛
توانمند سازی مبلغان کارآمد و مورد نیاز عرصه دینی کشور؛
تدوین و پایش نقشه جامع اعتقادی – تبلیغی کشور؛

مأموریت:

« تبلیغ در فضای مجازی»

مأموریت:

«اطلاع‌رساني به مبلغان و اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي ـ تبليغی»

مأموریت:

«تهیه، نگهداری منابع علمی و ارائه خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز مبلّغان و برگزاری نمایشگاه و همایش­­های فرهنگی تبلیغی»

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست‏های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت منابع انسانی، پشتیبانی و مالی به معاونت؛

ماموریت‌­ها:

بكارگيري نيروي انساني و اجراي نظام روابط كار كارمندان؛
انجام امور عمومي و ارائه خدمات فني،خريد، انبارداري و تحويل اقلام مورد نياز واحدهای.

ماموریت‌­:

«پرداخت، ثبت، كنترل، نگهداری حساب و نظارت بر تحويل و تحول اموال».

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
ارتقای مهارت های تبلیغی طلاب  وعناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت های مصوب.

مأموریت ها:

ارتقای مهارت­های تبلیغی طلاب  و عناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت­های مصوب؛
ارائه آموزش­های تخصصی  در خصوص فرق، ادیان، مذاهب و جریانات انحرافی و نقد آن­ها؛

ماموریت:

«ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و فوق برنامه»