مرکز آموزش های کاربردی

تاریخ انتشار: 08:38 - 1393/06/27

شرح وظايف:

پیشنهاد سیاست­های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آموزشی به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
ارتقای مهارت های تبلیغی طلاب  وعناصر موثر فرهنگی بر اساس مأموریت های مصوب.
ارائه آموزش های تخصصی  در خصوص فرق،ادیان،مذاهب وجریانات انحرافی ونقد آن ها.
ارتقاء آگاهي‌هاي فرهنگي ـ سیاسی اجتماعی طلاب .
ارتقاء سطح دانش عمومی و کاربردی مبلغان.
ارائه خدمات آموزشی ،فرهنگی وفوق برنامه
تهیه سرفصل های آموزشهای تخصصی ،عمومی،کاربردی و مهارتی
بررسی وشناسایی نیازها واولویت های آموزشی بر اساس نیازسنجی و آسیب شناسی
ارزيابي وارزشیابی اساتید، برنامه ها وفعالیت های آموزشی و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت.
طراحي و بهسازي نظام آموزشی تخصصی ،عمومی،کاربردی و مهارتی تبلیغ.
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نیاز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد مرکز و ارسال به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه مرکز و ارسال به معاونت فرهنگی تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی معاونت فرهنگی تبلیغی؛

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.