رفتن به محتوای اصلی

منبر

279 محتوا
سبک‌شناسی ساختاری خطابه در دوره صدر اسلام
بررسی تطبیقی مهارت‌های سخنرانی امام علی (ع) در نهج‌البلاغه با دانش سخنرانی رایج
تعامل تلویزیون و منبر، با تمركز بر بازنمایی سخنرانی‌های مذهبی در شبكه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران
نقش و جایگاه منبر و خطابه در تبلیغ آموزه¬های اخلاقی در جامعه
سبک شناسی ساختاری خطابه در دوره صدر اسلام
بررسی ساختاری و محتوایی خطابه در عصر مملوکی
مناسبت انفعالات نفسانی با عمل تربیتی و مدنی در رتوریک ارسطو و خطابه ابن سینا
تبیین رابطه ی خطابه و قدرت و منبر و سیاست در دوره عباسی(132- 656ه.ق)
گروه اندیشه: با توجه به گسترش روش‌های ارتباطی در عصر امروزی، یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که در ذهن خطور می‌کند که برای...
روش سخنوری در گفت و گویی نمادین با حضرت علی (ع)