شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

منبر

محمدتقی رهبر
تاریخ تبلیغ در اسلام را می توان به چند دوره مختلف تقسیم کرد. عصر پیامبر اکرم(ص)، پس از پیامبر در دو جریان امامت و خلافت، دوران خلفا، امویان و عباسیان، اعصار میانی، نقش علماء و ...
ارتباط در ایتا