مسیر

نقد

قدرت الله رحمانی
ایرانیان شیعه، دین خود را - اعم از احکام و اعتقادات و اخلاقیات - همواره از «منبر» گرفته اند و هیچ یک از دیگر وسایل نشر و ترویج معارف دینی - از حیث دامن گستری - هم وزن و هم پای منبر ....
محدثی
استاد جواد محدثی
هیچ اثری با نقد به کمال نمی‌رسد، نقد مفید و سازنده باعث می‌شود که اثر شناخته و چکش‌کاری شده باشد و نقطه‌ضعف آن مشخص می‌شود.
راه رسیدن به موفقیت در تبلیغ
با اراده قوی و همت والا می توان بزرگترین جایگاه و منزلت اجتماعی و معنوی را کسب کرد،خصوصا برای مبلغان دین تقویت و رشد این مساله (اراده) می تواند در پیشبرد اهداف تبلیغ مفید و گام موثری باشد.
گروه تامین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی طی اطلاعیه ای از مبلغان جهت نقد کتاب ره توشه راهیان نور رمضان امسال دعوت کرد.