مسیر

راه رسیدن به موفقیت در تبلیغ
با اراده قوی و همت والا می توان بزرگترین جایگاه و منزلت اجتماعی و معنوی را کسب کرد،خصوصا برای مبلغان دین تقویت و رشد این مساله (اراده) می تواند در پیشبرد اهداف تبلیغ مفید و گام موثری باشد.
۴. اراده قوی

یکی از الطاف بزرگ حق تعالی عطا کردن نعمت اراده و اختیار است که در ذات بندگانش به ودیعه نهاده است،هر فردی توانایی تبدیل کردن این قوه به مقام فعلیت را دارد.
اگر انسان این ارداه و قوه خود را تقویت و پرورش دهد،می تواند با استفاده از آن، بسیاری از مشکلات روحی و روانی خود و جامعه را حل نماید.(۱)
حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید:
« قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ»(۲)
«ارزش هر مردی،به اندازه همت اوست»
طبق فرمایش مولی امیر المومنین  علی علیه السلام هر فردی که با اراده و همت خود تلاش بکند،ارزش و جایگاه او نیز والا خواهد شد.
پس با اراده قوی و همت والا می توان بزرگترین جایگاه و منزلت اجتماعی و معنوی را کسب کرد،خصوصا برای مبلغان دین تقویت و رشد این مساله (اراده) می تواند در پیشبرد اهداف تبلیغ مفید و گام موثری باشد.
از جمله مصادیق همت بلند:
خوش خلقی،ترک معصیت،تهجد،صبوری،مطالعه،کمک به کارهای مسلمین،حل مشکلات مردم،تحقیق و پژوهش و هماهنگی و کمک به ساختن مسجد و حسینیه و مراکز فرهنگی و تربیتی و...می باشد.

۵. رعایت عدل و انصاف

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید:« ...اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...»(المائدة آیه : ۸)
«...عدالت ورزيد که به تقوی نزديک تر است...»
رعایت عدل و انصاف باعث ایجاد دوستی و محبت و استحکام روابط و جلب محبت دیگران خواهد شد.(۳)
انصاف در برخورد با مسلمانان،یعنی آنگونه که دوست داریم با ما رفتار و برخورد شود،همان گونه ما هم با دیگران برخورد کنیم،این فضلیت اخلاقی مایه عزت و نجات از آتش دوزخ در قیامت به شمار می رود.(۴)
رعایت این اصل اخلاقی ،روش موفقی در تبلیغ رسالت نبوی برای مبلغان دین خواهد بود.
از جمله مصادیق رعایت عدل و انصاف:
داوری عادلانه بین مردم،طرز برخورد صحیح و شایسته،عدالت در گفتار و بیان با اشخاص و...می باشد.

۶. نقد پذیری

صلاح و اصلاح فرد و جامعه در سایه شناختن عیوب و تلاش برای زدودن عیوب است.
با بالا بردن ظرفیت روحی و فکری باید نسبت به این تفکر،آمادگی کاملی داشته باشیم.
پرده پوشی بر واقعیات،و یا خود را بر بی خبری زدن،مشکلی را حل نخواهد کرد.لذا استقبال از روش نقد یک روش عقلایی و سیره ای است که در کارنامه انسانهای بزرگ و موفق به چشم می خورد.(۵)
از این رو برای موفقیت یک مبلغ، داشتن آمادگی روحی برای پذیرفتن نقد بجا و سازنده یک الزام مصلحتی است.

منابع:

*قرآن کریم
۱. مجتهدی سیستانی،سید مرتضی،اسرار موفقیت،انتشارات الماس،ششم۱۳۸۵
۲. محدثی،جواد،اخلاق معاشرت،انتشارت بوستان کتاب،چهارم،۱۳۸۲
۳. لک علی آبادی،محمد،کوچه آشنایی،انتشارات هنارس،۱۳۹۱،قم

 پی نوشت:

۱. مجتهدی سیستانی،اسرار موفقیت، صص۶۹-۷۳.
۲. بحار الانوار:۷۸/۱۴.
۳. لک علی آبادی،کوچه آشنایی،ص۱۱۰.
۴. محدثی،اخلاق معاشرت،ص۲۳.
۵. همان،ص۳۰۷-۳۰۸.