چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

گروه تخصصی تبلیغی اسماع الاصم

مدیر گروه تخصصی تبلیغی اسماع الاصم تاکید کرد:
مدیر گروه تخصصی تبلیغی اسماع الاصم در گفتگو با خبرنگار بلاغ اظهار داشت: قشر ناشنوایان برای زندگی عادی در جامعه و همچنین تشکیل خانواده، نیازمند شرکت در دوره های مهارت آموزی هستند که این دوره ها باید بصورت تخصصی و برنامه ریزی شده صورت گیرد.
این برنامه از سلسله مباحث مهارت های زندگی ویژه ناشنوایان کشور می‌باشد که در راستای اهداف از پیش تعیین شده و متناسب با رویکردهای مختلف برگزار گردید.