مسیر

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ خبر داد:
در این غرفه، گروه های فعال تبلیغ نوین و محیط های فعالیت آنان و همچنین فضاهای تبلیغی مبلغان نوین در شبکه های اجتماعی و پیام رسان نیز از طریق بروشورهایی معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار بلاغ، معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با معرفی برخی از محصولات و ایده‌های تازه خود در زمینه تبلیغ نوین در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال حاضر شده است.

در این نمایشگاه غرفه تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در سه بخش مجازی، رسانه و مکتوب به نمایش محصولات تولید شده توسط مبلغان و اداره کل تبلیغ نوین می پردازد.

از این دست می توان به مجموعه دوره های آموزشی کار با ابزار های نوین از مقدمات تا پیشرفته که توسط اداره کل تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده است اشاره کرد.

همچنین در این غرفه، بازی های  تولید شده توسط مبلغان نوین، نرم افزارهای منتخب جشنواره جنات و مجموعه مقالات جشنواره فضای مجازی پاک در معرض دید عموم قرار گرفت.

گفتنی است در این غرفه، گروه های فعال تبلیغ نوین و محیط های فعالیت آنان و همچنین فضاهای تبلیغی مبلغان نوین در شبکه های اجتماعی و پیام رسان نیز از طریق بروشورهایی معرفی می شوند.

گزارش تصویری