مسیر

تصاویر/ اعزام هفتمین گروه از مبلغان به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه