يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

پیشرفت نظامی و استکبار ستیزی بعد از انقلاب اسلامی

دریافت ویدئو

- امنیت فعلی کشور به خاطر پیشرفت نظامی کشور و ایجاد قدرت نرم در منطقه است.
- انقلاب اسلامی سبب ایجاد روحیه استکبار ستیزی در کشورهای جهان شده است.