يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

بالا بردن گرایش دین داری در جهان به سبب انقلاب اسلامی

دریافت ویدئو

- بحران معنویت و دینداری ، از مسائل مهم جهان امروزی است که انقلاب اسلامی در وجوه کارآمد خودش ، به اندازه ای توانمند بوده که در ارتباط با سایر ملل ، توانسته جریان اقبال به دینداری و اسلام را رشد و گسترش بدهد.