مسیر

دلایل فلسفی ولایت فقیه با بطلان عرف گرایی و سکولاریسم (۳)

- شبهه براهمه هند درباره نبوت این بود که نبوت لازم نیست ، چون نبی یا موافق عقل را می آورد یا مخالف آنرا ، که اگر موافق بیاورد عبث است و اگر مخالف بیاورد نمیتوان آنرا پذیرفت ، که متکلمین جواب می دادند که عقل بعضی امور را تشخیص نمی دهد ، چون عقل در نظر متکلمین سه نوع یود مورادی که موافق و یا مخالف و یا اینکه عقل در بعضی موارد سکوت می کند ؛ در حالی که آنها فکر می کردند همه موارد یا عقل با ان مخافت و یا موافقت می کند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۶.۶۲ مگابایت