شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- یکی از کمالات اختیاری حضرت خدیجه ، این است که اولین زن مسلمان و اولین انفاق کننده در راه اسلام بود.

ارتباط در ایتا