شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

تصاویر / بازدید معاون فرهنگی و تبلیغی و مدیرکل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی از مراحل آماده سازی غرفه های نمایشگاه تخصصی شمیم ایمان

ارتباط در ایتا