مسیر

شبهه : چرا امیرالمومنین (ع) رابطه ی خوبی با قاتلان همسرشان داشت؟ (۱)

دریافت ویدئو

- در کتاب صحیح مسلم درباب فیء ، روایتی نقل می کند : که جناب خلیفه درباره امیرالمومنین (ع) گفته بود : توفی رسول الله (ص) و ابوبکر ولیّه ؛ ولیکن علی میگوید که ما ظالم ، آثم ، قاذر ، خائن و کاذب هستیم ؛ پس خود خلیفه و کتب اهل سنت اقرار داشته اند که نظر حضرت بدین گونه بوده است.