مسیر

نسبت دادن روحیه یک فرد به کل افراد مشابه او

- بعضی افراد از یک جزئی ، به قوانین یک جزئی دیگر پی می برند ؛ و یا حتّی با دیدن یک جزئی ، کل افراد مشابه او را قضاوت می کنند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۷.۸۹ مگابایت