شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

- گاهی اوقات وقتی فرد مقابل درخواستی می کند و باعث رودربایستی در خود می شود ، می توان با یک جواب طنز آلود بحث را عوض کرد.

ارتباط در ایتا