مسیر

این اثر، احکام روزه را مطابق با فتوای عده ای از مراجع به تفصیل، دسته بندی و شرح کرده است.

به گزارش خبرنگار بلاغ، کتاب «چگونه روزه بگیریم» تألیف یداله مقدسی و عبدالرحمن انصاری به همت انتشارات مؤسسه بوستان کتاب مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.

احکام روزه مطابق نظرمراجع تقلید وآیات عظام: امام خمینی، بهجت، تبریزی، خوئی، فاضل لنکرانی  و گلپایگانی(قدس سرهم)، جوادی آملی، خامنه ای، سبحانی، سیستانی، شبیری، زنجانی، صافی، صانعی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و وحید خراسانی (مدظللهم) است.

روزه از واجبات اللهی و عبادت های بزرگ است که جسم انسان را به سوی سلامت و روح و روان او را در مسیر تکامل و پرهیزکاری قرارمیدهد. اما این عبادت، آداب و احکامی دارد تا در پیشگاه حضرت حق،مقبول افتد و برای انسان ثمر بخش باشد.

لذا این اثر، احکام روزه را مطابق با فتوای عده ای از مراجع به تفصیل، دسته بندی و شرح کرده است.

این اثر شامل هفت فصل و صد و نود و دو صفحه و قیمت آن چهارده هزار تومان است که روانه بازار شد.