مسیر

سومین جلسه دوره آموزش تکمیلی «کارآفرینی قرآنی»
مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه تبیین کرد
علیرضا باباخان، مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه با اشاره به نحوه ارائه آسانسوری طرح کسب و کار برای جذب سرمایه گذار گفت: ارائه آسانسوری به این معنا است که در ۵ دقیقه توجه سرمایه گذار و یا مخاطبان را برای حمایت از ایده خود جلب کنید.

به گزارش خبرنگار بلاغ، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، علیرضا باباخان، مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه در دوره آموزش تکمیلی «کارآفرینی قرآنی» که به همت معاونت فرهنگی تبلیغی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد، با اشاره به نحوه ارائه آسانسوری برای جذب سرمایه گذار برای ایده های کسب و کار قرآنی، ابراز داشت: شما قرار نیست که ایده خوبتان را در ابتدا به صورت کامل معرفی کنید بلکه ارائه آسانسوری به این معنا است که در ۵ دقیقه توجه سرمایه گذار و یا مخاطبان را برای حمایت از ایده خود جلب کنید.
وی با اشاره به شرایط ارائه آسانسوری محصول برای سرمایه گذار گفت: مختصرگویی، جدی بودن و پرهیز از شوخی بی جا، تمرکز روی منافع کسب و کار مانند افزایش درآمد و منافع فنی مانند کاهش مصرف برق از جمله شرایط اولیه ارائه است.
مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه تصریح کرد: یکی از محورهای مهم در ارائه طرح به صورت آسانسوری این است که باید بتوانیم تبیین کنیم که چگونه می‌توانیم نیازهای موجود در بازار را پاسخ بگوییم و برای این کار اول باید مسأله و دردی را که می خواهیم حل کنیم، در یک یا دو جمله توضیح داده و افراد و یا مشتریان معروفی که از محصول شما استفاده کرده‌اند یا تمایل به استفاده دارند را معرفی و اندازه بازار را به صورت کمّی و با استناد به منبع معتبر بیان کنید