شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین:
در این نشست مسئولان این دوره گزارش اجمالی از چگونگی اجراء و برگزاری دوره مذکور پرداختند.
تقدیر از عوامل طلیعه قرآنی

به گزارش خبرنگار بلاغ، تقدیر از عوامل برگزاری دوره کارآفرینی طلیعه قرآنی و مسابقه ایده پردازی در هفته ی گذشته انجام شد که در ابتدای این نشست دلاوری مسئول برگزاری این دوره کارآفرینی به گزارش اجمالی از چگونگی اجراء و برگزاری دوره مذکور پرداخت.
در ادامه عوامل دوره به شرح مختصری از فعالیت های انجام شده در زمینه برنامه ریزی و اجرای دوره پرداختند و در پایان دکتر جعفری مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته به عوامل برگزاری این دوره لوح سپاس هدیه داد.