مسیر

کرفی رئیس اداره گروه های تبلیغی
در گفتگو با حجت الاسلام کرفی مطرح شد:
حجت الاسلام کرفی: بنا داریم با بهره‌‌مندی از از اساتید و مبلغان مجرب، خلع آگاهی و ایجاد توانمندی در مخاطبان سبک زندگی را پوشش دهیم.

حجت الاسلام محسن کرفی رئیس اداره اعزام در گفتگو با خبرنگار بلاغ، تبلیغ را یک فرایند تعاملی بین مخاطب و مبلغ خواند و گفت: همچنان که در درمان جسم، غیر از پزشک عمومی به پزشک متخصص نیاز است، در تبلیغ هم به رشته‌های تخصصی با اهمیت و تمرکز بیشتر نیاز است.

وی افزود: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با این رویکرد، طی سال های اخیر اهتمام ویژه‌ای نسبت به راه‌اندازی تبلیغ تخصصی در موضوعات شاخص که توسط قطب ها و میزهای دفتر تبلیغات اسلامی ابلاغ گشته، داشته است. تبلیغ تخصصی سبک زندگی از جمله این موارد است که نیمه‌ی اول سال جاری از طرف میز سبک زندگی که زیر مجموعه قطب خانواده و سبک زندگی می باشد ابلاغ گردید.

وی اظهار داشت: این اعزام تخصصی بنا دارد با بهره مندی از اساتید و مبلغان مجرب، خلع آگاهی و توانمندی مخاطبان در این حوزه را پوشش تبلیغی بدهد. بدین منظور جلسات متعددی در اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی تشکیل شده و مبلغان توانمند و آشنا به تبلیغ در موضوع مذکور، جهت فعالیت در موضوع سبک زندگی، توجیه شدند که  با بهره مندی از تجربه اعزام های تخصصی جاری معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و با رعایت سرعت، کیفیت و کمیت لازم، مراحل آن پیگیری می شود.

نظرات

خیلی خوب است که دراین جامعه اجرا شود