مسیر

اشعار و سبک های شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ۲۵

دریافت صوت

نوحه سنتی – بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

سفر کردی ای،آرام ِ جانم

بنگر از داغ فِراق تو گریانم

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

دخت پیمبر،لاله ی پرپر

کجایی ای یار و همسنگر حیدر

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

دیده باران ِ ماتم ببارد

خانه ی ما بی تو صفایی ندارد

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

باشد به گریه،اِی عصمت ِ رب

چادر ِ خاکی ِ تو بر سر ِ زینب

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

حسن از کوچه،چیزی نگفته

ولیکن زانوی غم بغل گرفته

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

کردی وصیت ای نور عینم

گریه کنم بر غریبی ِ حسینم

فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم...

او که از ظلم ِ خصم ستمگر

تشنه لب سرش جدا شود ز پیکر
وا حسینا وا شهیدا وا غریبا...