مسیر

اشعار و سبک های ولادت حضرت عباس علیه السلام ۹

دریافت صوت

سرود مسجدی – میلاد حضرت عباس علیه لاسلام

مولانا یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل...

نور چشم برادر آمد/پسر حیدر آمد

این نو رسیده قبله ی اهل یقین است/این نور چشم حیدر و ام البنین است

ای بهترین یار حسین/عباس علمدار حسین

مولانا یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل...

آسمان عصمت را قمر/طور علی را شجر

فرش قدومش از شرف اوج فلک شد/قنداقه اش بوسه گه حور و ملک شد

آمده دلدار حسین/عباس علمدار حسین

مولانا یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل...

ذکر تو آرام جان ما/عشق جانبازان ما

ای تا قیامت رتبه ات مخفی و گمنام/ای بهترین جانباز راه دین اسلام

مونس و غمخوار حسین/عباس علمدار حسین

مولانا یا ابوفاضل یا ابوفاضل یا ابوفاضل...