مسیر

تحلیل علمی حوادث طبیعی
حجت الاسلام قادری
پرسش مهم این است در تحلیل منصفانه و کامل علمی علت این بحران و حوادث طبیعی چیست ؟ بنظر می‌رسد اگر عینک بد بینی به خلق و خالق را از چشمانمان بر داریم و به قضاوت بنشنیم می توان چند علت را درحوادث طبیعی جستجو کرد...

به گزارش بلاغ، حجت الاسلام قادری با اشاره به تحلیل علمی حوادث طبیعی گفت: سیل، طوفان، زلزله از (حوادث) طبیعی است در تمام کشورهای دنیا رخ می دهد خسارت مالی و جانی را به وجود می آورد ولی در ایران اسلامی به دلیل پیشنه اعتقادی و نیز سیاسی جامعه و خط کشی هایی که وجود دارد این حوادث طبیعی تبدیل به چالش اعتقادی و این که سیل و یا زلزله و طوفان عقاب الهی است و نیز تبدیل به چالش سیاسی و انتقام گیری ازجناح مخالف و این که دولت حاکم مقصر در مدیریت است و نیز گردوخاک به راه انداختن ضد انقلاب و دولت های مخالف نظام اسلامی که اصلا این نظام مسئول این بحران ها است می شود.
پرسش مهم این است در تحلیل منصفانه و کامل علمی علت این بحران و حوادث طبیعی چیست ؟ بنظر می‌رسد اگر عینک بد بینی به خلق و خالق را از چشمانمان بر داریم و به قضاوت بنشنیم می توان چند علت را درحوادث طبیعی جستجو کرد:
علت نخست: در حوادث طبیعی اخیر از نظر علمی (تغییر اقلیمی) است، به این معنا متخصصان آشنای با هواشناسی هرچند نمی توانند قاطعانه اظهار نظر کنند ولی می گویند قرائن و شواهد علمی متراکم گویای این واقعیت است کشور ایران از نظر طبیعی پس از سال ها خشک سالی درحال حرکت به سمت تر سالی و باران سالی است و همین تغییر اقلیمی موجب شده است که کشور ایران یک باره با سیل قهر آمیز و وحشی روبرو شود و ملت و دولت با چنین بحرانی غافل گیرشوند پس وجود چنین بحران طبیعی کاملا امر طبیعی است و نبایست با رنگ اعتقادی و سیاسی دادن به آن برای بمباران تضعیف اعتقادی و سیاسی استفاده کرد و سرمست به آن شد، نه حق تعالی در مقام مجازات بندگان است و نه نظام مقصر این حوداث اند.
علت دوم: در حواث طبیعی اخیر(تغییر کابری) است، به این معنا برخورد ناسالم داشتن با محیط زیست بوده است، چرا که در سال ها متمادی نه در دولت خاص ملت و دولت خواسته یا نا خواسته درحالی کشور در خشک سالی به سر می برد بدون توجه که در آینده چه خطری ممکن است کشور را تهدید کند درختان جنگل را که مهترین مانع ازاین سیل آب ها بود قطع کرده اند و از بین برده اند و نیز زمین پر از سبزی وگیاها ن که قدرت جذب و مانع ازسیل آب ها بود تغییر کاربردی داده تبدیل به مزرعه، پارک و یا خانه مسکونی درحریم سیل آب ها شده است درنتیجه با آمدن چنین سیل های قهر آمیز موجب تلفات عظیم شده است و در نتیجه دولت ها وهم ملت هر کدام به سهم خودش مقصر دراین حوادث می باشند و این حوادث درس عبرتی است که حفظ محیط زیست جدی گرفته شود.
علت سوم: در پدید آمدن حوادث طبیعی (عقوبت الهی) است. البته نه این به معنا که لزوما مردمی که گرفتار حوادث شده اند مستحق عقوبت بوده اند بلکه مقصود این است جامعه با همه اجزایش وقتی لحاظ شود ودر آن تمرد از مقرارات الهی انجام بگیرد و ارزش الهی را عده ای روی پا بگذارند و عده دیگر قدرت باز دارند گی داشته باشند ولی سلب مسؤلیت ازخودشان کنند حق تعالی آن جامعه را با چنین حوادثی مجازات می کند ازهمین رو قرآن کریم نسبت به قوم ثمود در آیه (۵ا) سوره الحاقه می گوید: (فاما ثمود فاهلکوا بالطا غیه: پس قوم ثمود با سیل ویرانگر نابود شدند) و در آیه (۶) همین سوره نسبت به قوم عاد می گوید: (و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه: و قوم عادهم با تندی بادی استخوان سوز و وحشی نابود شدند).
علت چهارم: در پدید آمدن حوادث طبیعی خارج کردن جامعه از (غفلت و خود فراموشی) است.  به این معنا جامعه به دلیل بر خورداری از نعمت عظیم به جای توجه به آن نعمت غفلت از آن نعمت کرده و تا مرز کفران آن نعمت پیش می رود حق تعالی با چنین حوادث طبیعی تلنگری به وجود می آورد تا همه از غفلت و خود فراموش به خود یابی برسند و قدردان نعمت باشند چرا که:
 اولا: در این حادثه سیل روشن شد جمهوری اسلامی با ساختن ۲۶۰ سد چه خدمت بزرگی کرد و اگر این سد ها نبود و این باران همراه با سیل وحشی می آمد علاوه صدها برابر خسارت فعلی تمام آب ها ی حاصل از این باران از بین می رفت ولی وجود این سدها علاوه بر ذخیرسازی اب و پر شدن ۷۰ درصد از سدها مانع از خسار عظیم غیر قابل جبران شده است
ثانیا: برای ملت و دولت روشن شد که نیروهای مسلح و مردمی و همچنین هلال احمر چه نعمت بزرگ در خدمت رسانی به مردم درچنبن بحران سخت می باشند و تضعیف هر یک از این نیروهای مسلح و نهاد های مردمی خواسته معاندان و مخالفان نظام اسلامی است قدردان نعمت نظام باشیم وهیچکس در هر موقعیتی نباید حرف وسخنی که شایته تضعیف هر یک از خدمت گذاران بی توقع را به دنبال داشته باشد بر زبانش جاری کند.
علت ششم: در پدید آمدن این نوع حوادث (رحمت الهی) است. به این معنا ازمنظر فلسفی چون این حوادث شر و مصبت مطلق نیست هرچند ممکن است نسبت به برخی به دلیل آسیب مالی و جانی دیده اند ظاهرا مصیبت باشد ولی اگر به صورت کلی وعمیق تر نگاه کنیم فایده و اثرات مثبت تربیتی از باب (البلا للولا) و منافع مادی آن دراز مدت برای کل کشور و حتی برای خسارت دیدگان بیشتر از آن خسارتی باشد که ما آن را ملاحظه می کنیم. به عنوان مثال عینی اثر و فایده دراز مدت می توان گفت حادثه اخیر نشان داد که مدیریت کردن سد بالاتر از سد سازی است۰ چرا که اگر در ذخیره سازی آب در پشت سد مدیرت نشود و بیش از ظرفیتش آب ذخیره گردد و فشارآب موجب شکسته شدن سد شود سیلی که باشکستن سد رخ می دهد یک استان را خواهد برد و فاجعه ای رخ خواهد داد که نتوان هرگز آن را جبران کرد ولی پای کار قرار گرفتن متخصصین درکنار سدی چون سد کرخه و دذ و مدیریت صحیح آن موجب شد هم آب ذخیره گردید وهم سیل مهار شد وهم سد بحمدالله آسیب ندید وبرای آینده تجربه مهمی کسب شد.
علت هفتم: در پدید آمدن حوادث طبیعی (امتحان بندگان) است. به این معنا آمدن چنین حوادثی از یک طرف حق تعالی می خواهد درقالب این مشکلات و خسارت های جانی و مالی آسیب دیدگان را در بوته آزمایش وامتحان قرار بدهد تا میزان صبر و استقامت و بردباری آنان شناخته شود و به همان اندازه بر میزان اجر و پاداش اخروی آنان افزوده شود چرا که این اصل قرانی است: (و لنبلونکم بشی الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین (بقر/۱۵۶) الذین اذا اصابتهم مصیبه قا لو ا انا لله وانا الیه راجعون(بقره/۱۵۷) (اولیک علیهم صلوات ورحمه واولیک هم المهتدون:بقر/۱۵۸) و از طر ف دیگر امتحان و آزمایشی است برای دیگران که ناظر و شاهد بر خسارت آسیب دیدگان اند که تا چه اندازه ای حاظر بر همکاری و تعاون و همیاری با آسیب دیدگانند چرا که این هم یک اصل و قاعده انسانی و اسلامی است: (تعاونو علی البر والتقوای ولا تعاونوا علی الا ثم والعدوان: مایده/۲ ).