مسیر

اشعار و سبک های ولادت امام زمان (عج) ۴

دریافت صوت

مناجات با امام زمان در احیای نیمه ی شعبان

گل زهرا یا مهدی....

امام ما یا مهدی/تویی مولا یا مهدی

بگو پس کی میایی/گل زهرا یا مهدی

شب نیمه ی شعبان/گرفتم با تو اِحیا

گدایت را دعا کن/تو ای مهدی زهرا

دعا کن یبن زهرا/منی که غرق دردم

دگر پیشت ز عصیان/سر افکنده نگردم

منم مُحرم به عشقت/تو هستی بیت و میقات

دعا کن یبن زهرا/شوم اهل مناجات

شدم ننگ شریعت/نبودم زینت دین

دعا کن یبن زهرا/نگردم بد تر از این

دعا کن ای شمیمِ/غمت در شامه ی من

نماز اوّل وقت/شود برنامه ی من

سُلوک بنده را پُر/سعادت کن سعادت

نصیب عبد عاصی/شهادت کن شهادت

از اعمال بد ِ من/شده محزون دل تو

به هر عُصیان یا مهدی/نمودم خون ، دل ِ تو

همیشه در همه جا ، اُمید من تو بودی

بدی کردم ولی تو/خطا پوشی نمودی

بُوَد صد همچو یوسف/اسیر چاه عشقت

بیا و کن مرا هم/فدای راه عشقت

به صحرای ولای ِ/تو آواره شَوَم من

نگاهت را مگردان/که بیچاره شَوَم من

تو نور هل اتایی/تو مصباحُ الهُدایی

تو را حقّ ابالفضل/مرا کن کربلایی

مرا کن کربلایی/به دستان بریده

به حقّ آن برادر/که شد قدّش خمیده

عمویت غرق خون و/حسین اشکش روان بود

چه آتش زین مصیبت/به قلب کودکان بود

به خیمه سوز و آه و/نوای آب آب است

علی با کام تشنه/به دامان رباب است

در این گرمای سوزان/لب اصغر بسوزد

عمو غرقه به خون/دل مادر بسوزد