شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
دوره تربیت مربی تمدن اسلامی از شنبه ۶ مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار بلاغ، دوره تربیت مربی تمدن اسلامی از شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ آغاز می شود.

در این دوره که معادل ۱۴ واحد خواهد بود، ­­­­مفاهیم و تاریخ تمدن تا دوران معاصر مورد بررسی علمی و دقیق قرار می گیرد. همچنین موضوع مهم «دین و تمدن» و «تمدن نوین اسلامی» نیز دو موضوع دیگریست که توسط اساتید مطرح حوزه و دانشگاه ارائه خواهد شد.

در موضوع «مفاهیم و تاریخ تمدن تا دوران معاصر» به بحث ضرورت، مفاهیم و نظریات تمدنی اشاره خواهد شد که این عنوان درس شامل سرفصل های: «موضوع»، «مسأله»، «ضرورت(کلیات و مفاهیم) پرسش های تمدنی»، «ادبیات و پیشینه بحث»، «فرهنگ»، «بینش تمدنی»، «نظریات تمدنی»، «اهمیت و شناخت مفاهیم و نظریات تمدنی برای تقویت بینش تمدنی» و «منبع شناسی» خواهد بود.

همچنین عنوان «تمدن های پیش از اسلام»، با سرفصل های: «ایران»، «روم»، «چین»، «هند»، «بابل»، «اهمیت شناخت تمدن های پیش از اسلام برای تقویت بینش تمدنی»، «منبع شناسی» نیز در موضوع «مفاهیم و تاریخ تمدن تا دوران معاصر» مورد بررسی قرار می گیرد.

«کلیات تاریخ تمدن اسلامی پیشین»، سومین عنوانیست که در موضوع «مفاهیم و تاریخ تمدن تا دوران معاصر» بررسی می شود و «ملاحضات انتقادی با رویکرد شیعی»، «کارکرد جهانی تمدن پیشین اسلام»، «افول و آسیب شناسی تمدن پیشین اسلامی»، «اسلام و ایران»، «جایگاه عهد نبوی در تمدن اسلامی»، «صدر اسلام، امویان، عباسیان»، «دوره پسامغول، عثمانی»، «گورکانی، صفوی و...»، «اهمیت شناخت تمدن اسلامی» سرفصل های این عنوان درس هستند.

در موضوع «دین و تمدن» عنوان های: «تمدن اسلامی پیشین»، «تمدن غرب»، «نسبت دین و تمدن»، «تمدن نگری در قرآن»، «تمدن در روایات و سیره» و «تمدن نگری در اندیشه و عمل نخبگان شیعی» تدریس می شود.

همچنین در موضوع «تمدن نوین اسلامی»، به بیان عناوین درسی مانند: «انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی»، «آورده های تمدنی جمهوری اسلامی ایران»، «بایسته های نقش تمدنی حوزه» و «تبلیغ و تمدن» پرداخته می شود.

ارتباط در ایتا