جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

اداره اعزام خواهران دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم جهت تشکيل پرونده تبليغي از بين طلاب خواهر واجد شرايط ثبت نام به عمل مي آورد.
بشیرات جوان

شرايط پذيرش:

عمومي :

گواهي تحصيلي گذاراندن حداقل ۱۰۰واحد درسي (معادل سطح يک حوزه)

 توضيح: اين آزمون براي کساني است که هنوز مدرک سطح دو حوزه را دريافت نکردند ومايل به تشکيل پرونده در دفتر تبليغات اسلامي مي باشند لذا آن دسته از عزيزاني که مدرک سطح دو حوزه دارند ويا در ترم آخر مشغول به تحصيل هستند مي توانند در پذيرش عمومي تشکيل پرونده خواهران كه متعاقباً اعلام مي شود شرکت نمايند.

اختصاصي:

قبولي در آزمون مصاحبه اعم از: قرآن، معارف، احکام و... 

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر، در ساعات اداري با شماره تماس ۳۷۱۱۶۰-۰۲۵ داخلي ۱۲۰۷ تماس حاصل فرمايند.

معاونت فرهنگي تبليغي  دفتر تبليغات اسلامي

اداره اعزام خواهران

ارتباط در ایتا