پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ /۷ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

در یکی از خیابان های اصفهان می رفتم که یک جوانی جلوی راهم رو گرفت و گفت آقای قرائتی در یک دقیقه اثبات کن که خدا وجود دارد ؛ من هم بهش گفتم که من در ۳۰ ثانیه برات اثبات می کنم ...

ارتباط در ایتا